GDPR Information

Aktek Website GDPR Information

Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. (“Aktek”; “Şirketimiz”) As, https://www.aktekbilisim.com ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“GDPR info”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Within the scope of our company's disclosure obligation arising from the KVK legislation, You, https://www.aktekbilisim.com  ziyaretçilerimizi işbu Aktek İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Information”) ile bilgilendirmek isteriz.

For what purposes and in what ways do we obtain and process your personal data?

Our company https://www.aktekbilisim.com  adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Belirttiğimiz kişiler verileriniz yine aşağıda açıkladığımız amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Your Personal Data

Medium Reached to Our Company

My Processing Purpose / Purposes

E-mail address and personal information shared in e-mail content

info@aktekbilisim.com

To respond to your requests, complaints, questions and suggestions regarding our products and services

Traffic data

https://www.aktekbilisim.com

To fulfill our obligations arising from the Law No. 5651 on the Regulation of Broadcasts Made on the Internet and Fight Against Crimes Committed Through These Publications and its secondary regulations

Kariyer.net membership information

https://www.aktekbilisim.com/tr-tr/Kariyer/Pages/YeniIsFirsatlari.aspx

For candidates to apply for suitable positions opened by Aktek through Kariyer.net accounts

For what purposes are your personal data shared with whom?

Our company does not share the personal data collected through the website with third parties.

 

Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca ve KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki diğer hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

–           Kanunlarda öngörülmesi,

–           sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–           hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

–           ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

–           bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

–           ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Is your personal data transferred abroad?

Our company does not transfer the personal data collected through its website to third parties residing abroad. 

Security, preservation and destruction of your personal data

Our Company takes all necessary technical and administrative measures in accordance with the GDPR legislation in order to prevent unauthorized access to your personal data, incorrect processing, disclosure, alteration / deletion for unlawful reasons, and to ensure its protection and security.

Your personal data are kept for the time required for the above-mentioned processing purposes and, in any case, for the statutory limitation periods (maximum 10 years) specified in the legal regulations. In case the aforementioned periods expire, it is deleted, destroyed or anonymized in accordance with the GDPR legislation.

Aktek’in sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Your Right to Access to Information

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) learning whether it has been processed; (ii) If it has been processed, to request information about it, to learn the purpose of processing and whether it has been used appropriately, (iii) Knowing the third persons to whom they were transferred at home / abroad, requesting correction if they were processed incompletely / incorrectly; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) to object to the emergence of a result against you because it is analyzed exclusively by automated systems, (vii) In case you suffer damage due to unlawful processing, we inform you that you have the right to demand the compensation of the damage.

 

Information Form Şirketimizin KVK Temsilcisinden temin edebilirsiniz.

  • If you have any questions or requests regarding the processing of your personal data within the scope of this information and / or
  • If you think that your personal data processed by our company are out of date, incomplete or inaccurate.

lütfen KVK Temsilcisi ile irtibata geçiniz.                                     

 

KVK Temsilcisi:

Ece Çalıkoğlu Turan

kvkk@aktekbilisim.com

This Information Text may be updated in order to comply with the GDPR legislation due to our changing processes. We kindly ask you to visit our site for updates that may occur.

       

Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş.