Advanced Data Analytics

Advanced Data Analytics

Aktek olarak, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında yardımcı olmak için bulut tabanlı çözümler ve büyük veri mimarilerindeki uzmanlığımızı veri bilimi ve yapay zeka konseptleriyle birleştiriyoruz.

Uzman veri analitiği ve bulut hizmetleri danışmanlarımız, sektör gözetmeksizin, derin deneyim ve teknik bilgi birikimlerini; şirketlerin veri varlıklarından en yüksek faydayı sağlamaları için kullanıyor.

Veri analitiği, büyük verileri inceleyerek ve veriler üzerinde çalışarak, anlamlı bilgiler elde etmeyi ve bu bilgileri kullanarak karar alma süreçlerini yönlendirmeyi amaçlayan bir disiplin.

Aktek ileri veri analitiği birimi olarak, müşterilerimizin çeşitli kaynaklardan gelen verilerini entgre edip, modelleyip, görselleştirerek; karar destek sistemlerine dönüştürmeyi ve bu sayede onların gelişim ve büyüme hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

Aktek İleri Veri Analitiği
Aktek İleri Veri Analitiği

Veri analitiği süreci, döngüsel bir yapıda tekrarlanan beş adımdan oluşur. Bu süreçlerde zaman zaman bir önceki adıma dönüp yapılan işlemlerin tekrarlanması
gerekebilmektedir.

Problem Tanımı: Veri analitiği sürecinin ilk adımı, belirli bir iş problemi veya fırsatı tanımlamakla başlar. Bu adımda, işletmenin hedefleri ve ihtiyaçları analiz edilir ve veri analitiği projesinin amacı netleştirilir. Problem tanımı aşamasında, doğru soruların sorulması ve doğru hedeflerin belirlenmesi büyük önem taşır.

Veri Keşfi: Bu adımda, kullanılabilir veri kaynakları incelenir ve potansiyel olarak işe yarar veri setleri belirlenir. Veri keşfi süreci, veri setlerinin yapısı, içeriği ve kalitesi hakkında anlayış kazanmayı amaçlar.

Veri Düzenleme: Bu adımda, seçilen veri setleri temizlenir, dönüştürülür ve hazırlanır. Eksik veya hatalı veriler giderilir, gereksiz özellikler kaldırılır ve veri setleri analiz için uygun hale getirilir.

Veri Modelleme: Bu adımda, iş problemine uygun bir model seçilir ve eğitilir. Veri modelleme süreci, makine öğrenimi, yapay zeka veya istatistiksel teknikler kullanılarak veri setleri üzerinde tahminlerde bulunmayı amaçlar.

Model Performans Ölçme/İyileştirme: Bu adımda, modelin doğruluğu, hassasiyeti, hatası ve diğer performans metrikleri değerlendirilir. Model performansının yetersiz olduğu durumlarda, model yeniden eğitilir veya iyileştirme teknikleri uygulanır.

Aktek ve GenAI ile Akıllı Süreçler

Aktek’in veri analizi ve yapay zeka danışmanlık hizmetleri, ürün verimliliğini desteklerken, harcamaları optimize eder ve şirketlerin hızla sonuç almasına ve başarıyı üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

Veri Analitiği Uygulama Alanları

Operasyonel Verimlilik

Finans / Tahsilat

İnsan Kaynakları Ve İş Gücü

Pazarlama ve Müşteri Analitiği

İtibar Yönetimi

Lojistik ve Ulaşım

Get In Contact With Us

Aktek İleri Veri Analitiği

Veri Analitiği Hakkında daha fazla bilgi için bizimle hemen iletişime geçin:

Telephone: +90 212 393 00 90