RPA

Robotic Process Automation

aktek RPA auto-can
Aktek UiPath RPA Robotic Process Automation

RPA Süreçlerimiz

Aktek UiPath RPA Robotic Process Automation Süreçler

Renault Mais:

Dealer Code Change on As400 System:

When done manually:

 • Hundreds of lines were creating new dealer codes by manually entering their dealer codes one by one into the as400 system.

When done by the robot:

 • They keep the old dealer codes and new dealer codes in an excel.
 • We taught the robot to take the old dealer codes from the relevant excel, enter it into the as400 system, and print the new dealer code to a column in the relevant excel.
 • Thus, the error rate due to manual human doing this job was reduced to zero.
 • And by performing this process by the robot, the process was completed very quickly.

Placing an Order on the French System (Website):

When done manually:

 • There was a lot of time spent every day for spare parts orders that were transferred from the spare parts warehouse to France in Bursa. And this job took an employee all the time.

When done by the robot:

 • A list of the orders to be sent to France was collected in an excel, and the robot was able to read the lines in this excel one by one, enter the relevant website and create an order.
 • Performing this job with the robot has become very useful in terms of time and in terms of reducing the margin of error to zero.

Projects We Realized

Eurotec:

Satış Konteyner Takip

 • Deniz yoluyla gönderimi sağlanan ürünlerin takip’i sağlanıp bilgilendirme işlemi yapılır. Zamanında iletilmeyen ürünler için bilgilendirme işlemi yapılır.

Günlük Üretim Raporu Hazırlama

 • Günlük üretilen lot’ların miktarlarını, kapasitelerini,lot bazında duruşlarının bulunduğu raporun hazrılanması işlemi gerçekleştirilir.

Aylık Üretim Verilerinin QDMS’e Girilmesi

 • Aylık üretim raporlarından verilerin alınıp QDMS’e veri girişinin yapılması işlemi gerçekleştirilir.

SPC Verilerinin Hazırlanması (Kalite)

 • SQL’den çekilen lot bazlı SPC verileri ilgili excellere işlenip çıkan CPU değrerlerinin kontrolü yapılır.

İş Emri Açma

 • Sonraki gün yapılacak üretimlerin iş emirlerinin kalemlerine uygun stoklu malzemelerin ataması yapılarak, iş emri açılması işlemi gerçekleştirilir.

QCC Onay Süreci

 • Canias erp programında şartları sağlayan parti numaralarının Kalite sertifikalarının özelliklerine göre düzenlenmesini ve Canias’a düzenlenen sertifikaların konulup ilgili eurotec birimine Qcc Hazırlanabilir , Qcc Hazırlanamaz şeklinde mail gönderimi sağlanır.

Kalite Sertifikalarının Mail Atılması Süreci

 • Canias erp programında SALT01 ekranında son 7 günün irsaliyeleri aratılır. QCC indir butonu yanına belirtilen path yazılır ve her satır için QCC indirilir ve ilgili birime maili atılır.

İş Emri Kapama

 • Biten üretimlerin stoklardan düşülmesi ve onayının verilerek, iş emrinin kapatılması işlemi gerçekleştirilir.

Satın Alma Konteyner Takip

 • Gerçekleşen varış zaman kontolünin yapılıp, web sitelerinden alınarak Canias üzerinden varış tarihi girişi gerçekleştirilir.

SPC Verilerinin Hazırlanması (Üretim)

 • SQL’den çekilen günlük SPC verileri ilgili excellere işlenip çıkan CPU değrerlerinin kontrolü yapılır.

Vam Raporu

 • Satış raporlarının alınıp, verilerin uygunluğunun kontrol edilerek, rapor oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

WİNSBUP Xml Import Süreci

 • WİNSBUP uygulamsında şartları sağlayan formların xml olarak indirilmesi ve aktarımı sağlanır.

UNSPED Customs Directorate:

TPS Registration:

 • The data are read in excel and entered to the relevant website.

Declaration Entry:

 • The data are read from Excel and the relevant website is entered.

Tareks Registration:

 • XML file is created from excels according to certain rules and added to the website.

Sepaş:

Invoice Post Field Study:

 • A process that runs a badge in SAP in the monthly invoicing process of Sepaş

Subscription Transactions:

 • The process that receives the relevant month-related information from SAP, downloads it in XML Format, checks and updates it in XML Tags

Kapanış Tahakkukları

 • 1.5 ay öncesine ait kapanışı olmayan tahakkuk verilerinin iletilmesini gerçekleştirilir.

KDV Kontrol

 • SAP’deki faturalarla xml faturalarının karşılaştırılarak sisteme işlenme durumunun kontrolü gerçekleştirilir.

Invoice Transactions:

 • The process that receives the relevant month-related information from SAP, downloads them in XML Format, checks and updates XML Tags and divides them into 4 parts
 • Ortak alandan alınan xml olarak alınmış faturalar sap’e işlenir.

Fatura İtiraz

 • SAP’deki crm bölümündeki fatura kontrollerinin yapılıp uygun kalemlerin kapatılması işlemleri yapılır.

Btrans Loading:

 • The process that uploads the files generated at the end of the Subscription and Invoice Processes to the Btrans website

Btrans Abone İşlemleri

 • Abone bilgilerinin bulunduğu xml dosyası sap’den indirilir.Btrans xml doğrulama uygulamasnda xml doğrulanır ve btrans sayfasına xml yüklenir.

Btrans Fatura İşlemleri

 • Fatura bilgilerinin bulunduğu xml dosyası sap’den indirilir.Btrans xml doğrulama uygulamasnda xml doğrulanır ve btrans sayfasına xml yüklenir.

-

Osos Data Extraction:

 • The process that receives data from the Osos website at 7 o'clock in the morning, saves it in Excel, and then sends it to the relevant people as excellence

Lüy Invoice Process:

 • The process that enters the SAP System by reading the information from Excel and saves the SAP output to the Excel file
 • SAP üzerinde siparişlerin açılması ve bu sipariş numaralarının müşterilere iletilmesi işlemi yapılır. Siparişlerin onaylanmasından sonra faturalar SAP sisteminde işlenir.

Lüy Invoice Process Mailing:

 • Sending e-mails individually or collectively to people who have information in excel for lines in the same Excel

Completing the Lüy Invoice Process:

 • The process that checks the data previously created in SAP and takes action if an update has arrived and informs the different department after all excel jobs are finished

Satış Raporu Oluşturma ve Gönderim

 • Tahakkuk verileri SAP’den alınır ve raporlaştırma işlemi gerçekleştirilip ilgili kişilere iletilir.

Günlük Saha Analizi

 • Sap’den alınan fatura raporu pivot tablolara dönüştürülerek istenen veriler elde edilir. Bu veriler aylık analiz raporunda ilgili günün satırına yazılır. Bu rapor ilgili kişilere mail gönderilir.

Migo

 • Sap’de mal kabulu yapmak için işlem kodu oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

Tahsilat Banka Kontrol

 • Fiori sitesindeki banka verileri ile SAP’deki banka verilerinin uyuşup uyuşmadığının kontrolünü yapılır.

Akkim:

Hedef Araç Kiralama Faturalarının Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Setur Faturalarının Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Mal Kabullü Faturların Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen faturalardan mal kabulünün yapılmış olanların bilgilerinin Database’den sorgulanıp dönen cevaba göre Oracle ve efatura sisteminde işlemler yapan process.

Akpa Faturalarının Aktarılması ve Girilmesi :

 • Oracle sistemine gelen Akpa faturalarının efatura sistemi üzerinden kontrol edilmesi ve eğer efatura sisteminde varsa dosyanın XML formatının indirilerek Oracle girişlerinin kontrol edilmesi ve kurala göre farklı tiplerde ki faturalarda Oracle üzerinde farklı işlemler yapılmasını sağlayan süreç.

Aksa Akrilik:

Aksa Accounting BA / BS process:

 • Data is entered into Oracle by the robot.
 • BA and BS forms are created for the month entered in Oracle by reading the relevant period information from the txt file.
 • The created pdfs are divided according to the company names and saved in a folder.
 • Then the recorded files are sent to the e-mail address in the relevant pdf.
 • Returns are taken from the web interface and saved in an excel file.
 • When the robot is restarted, the previously stored pdfs are separated according to their categories according to the IDs in the existing excel and mail is sent again.

Aksa Purchase (iSupplier) Process:

 • Data is entered into Oracle by the robot.
 • After the relevant Oracle form is opened, the category information to be processed is read from excel and entered into the relevant field on Oracle.
 • After selecting the items, the purchase requisition is created and the iSupplier (web) page opens.
 • The purchase request is created by filling the relevant fields on this page.

Aksa Release Process: :

 • Data is entered into Oracle by the robot.
 • After the relevant Oracle form is opened, the information in the excel is entered into the Oracle form with certain rules.

DowAksa:

TL-PO Faturaları

 • Fatura xml’lerinden PO numaraları bulunup, mal kabullerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, Oracle erp üzerinde fatura girişi yapılır.

Aksa Faturaları

 • Fatura xml’lerinden verilerin alınıp Oracle erp üzerinde fatura girişi yapılır.

Aktek Faturaları

 • Fatura xml’lerinden verilerin alınıp Oracle erp üzerinde fatura girişi yapılır.

Akkök Holding:

E-Invoice - Oracle XML Introduction:

 • The data to be matched according to the relevant XMLs and XML information are included in an excel. After logging into Oracle with the robot, the fields are filled in the framework of certain rules and the taxes are calculated and entered.

Tacirler Süreci

 • Oracle ekranında NDC Genel Muhasebe Kullanıcı- Fişleri Gir ekranına girilir. Oracle ekranındaki satır bilgileri Excel’den alınıp çeşitli işlemler yapılarak doldurulur. Kayıt bitince yeni fiş’e geçilir. Excel’de tarih ve lira bilgilerinin olduğu sheet’de bir sonraki kayıttan devam edilir.

Yeni Ziraat Ek Geliştirme Süreci

 • Oracle ekranında Akkök Genel Muhasebe Kullanıcı- Fişleri Gir ekranına girilir. Oracle ekranındaki satır bilgileri Excel’den alınıp çeşitli işlemler yapılarak doldurulur. Kayıt bitince yeni fiş’e geçilir. Excel’de tarih ve lira bilgilerinin olduğu sheet’de bir sonraki kayıttan devam edilir.

Akiş GYO:

Banka Talimatlarının Yazdırılması Süreci

 • Robot tarafından kayıtlarının yapılması için excel’den verilerin alınarak Oracle uygulaması üzerinden veri girişi gerçekleştirilir.

Aktek Bilişim:

GL Fiş Süreci

 • Oracle ekranında Yeni Fiş girişi ekranı açılır. Excel’den bilgiler okunarak oracle satırları şartlara bağlı şekilde doldurulur.

RPA Fatura Süreci

 • Oracle ekranında İşlemler ekranı açılır. Excel’den bilgiler okunarak oracle ekranı şartlara bağlı şekilde doldurulur.

Akpa:

Oracle XML Introduction:

 • İlgili XML’ler bir klasörden okunarak Oracle’a girişleri yapılır.

Oracle ERGO Invoices Introduction:

 • Information is read from digital pdfs and entered to Oracle.

Oracle Invoice Collection Matching (3 units):

 • Data is read from Excel and logged into Oracle.

Oracle Bank Charge Invoicing (2 units):

 • Data is read from Excel and logged into Oracle.

E-Fatura Süreci

 • Ortak alandan alınan fatura excellerindeki veriler ile sql sorguları çalıştırılarak oracle’a veri girişi işlemleri gerçekleştirilir.
Aktek Uipath RPA