RPA

Robotic Process Automation

aktek RPA auto-can
Aktek UiPath RPA Robotic Process Automation

RPA Süreçlerimiz

Aktek UiPath RPA Robotic Process Automation Süreçler

Renault Mais:

As400 Sistemi Üzerinde Bayi Kodu Değişimi:

Manuel olarak yapıldığında:

 • Yüzlerce sayıda satır bayi kodlarını manuel olarak tek tek as400 sistemine girip yeni bayi kodları oluşturuyorlardı.

Robot tarafından yapıldığında:

 • Eski bayi kodlarını ve yeni bayi kodlarını bir excelde tutuyorlar.
 • Robota ilgili excel’den eski bayi kodlarını alıp as400 sistemine girip oluşan yeni bayi kodunu ilgili excelde bir kolona yazdırma işlemini öğrettik.
 • Böylece insanın manuel olarak bu işi yapmasından kaynaklı hata oranı sıfıra indirilmiş oldu.
 • Ve bu işlemin robot tarafından yapılması ile sürecin çok hızlı tamamlanması sağlandı.

Fransa Sistemi Üzerine(web sitesi) Sipariş Geçilmesi:

Manuel olarak yapıldığında:

 • Hergün Bursa’da yedek parça ambarından Fransaya geçilen yedek parka siparişleri için harcanan çok fazla bir zaman vardı. Ve bu iş bir çalışanın bütün zamanını alıyordu.

Robot tarafından yapıldığında:

 • Fransa’ya geçilecek siparişlerin bir listesi bir excel’de toplanıp robotun bu excel’deki satırları tek tek okuyup ilgili web sitesine girip sipariş oluşturması sağlandı.
 • Bu işin robot ile yapılması  zaman açısından ve hata payını sıfıra indirmek açısından oldukça faydalı hale geldi.

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Eurotec:

Satış Konteyner Takip

 • Deniz yoluyla gönderimi sağlanan ürünlerin takip’i sağlanıp bilgilendirme işlemi yapılır. Zamanında iletilmeyen ürünler için bilgilendirme işlemi yapılır.

Günlük Üretim Raporu Hazırlama

 • Günlük üretilen lot’ların miktarlarını, kapasitelerini,lot bazında duruşlarının bulunduğu raporun hazrılanması işlemi gerçekleştirilir.

Aylık Üretim Verilerinin QDMS’e Girilmesi

 • Aylık üretim raporlarından verilerin alınıp QDMS’e veri girişinin yapılması işlemi gerçekleştirilir.

SPC Verilerinin Hazırlanması (Kalite)

 • SQL’den çekilen lot bazlı SPC verileri ilgili excellere işlenip çıkan CPU değrerlerinin kontrolü yapılır.

İş Emri Açma

 • Sonraki gün yapılacak üretimlerin iş emirlerinin kalemlerine uygun stoklu malzemelerin ataması yapılarak, iş emri açılması işlemi gerçekleştirilir.

QCC Onay Süreci

 • Canias erp programında şartları sağlayan parti numaralarının Kalite sertifikalarının özelliklerine göre düzenlenmesini ve Canias’a düzenlenen sertifikaların konulup ilgili eurotec birimine Qcc Hazırlanabilir , Qcc Hazırlanamaz şeklinde mail gönderimi sağlanır.

Kalite Sertifikalarının Mail Atılması Süreci

 • Canias erp programında SALT01 ekranında son 7 günün irsaliyeleri aratılır. QCC indir butonu yanına belirtilen path yazılır ve her satır için QCC indirilir ve ilgili birime maili atılır.

İş Emri Kapama

 • Biten üretimlerin stoklardan düşülmesi ve onayının verilerek, iş emrinin kapatılması işlemi gerçekleştirilir.

Satın Alma Konteyner Takip

 • Gerçekleşen varış zaman kontolünin yapılıp, web sitelerinden alınarak Canias üzerinden varış tarihi girişi gerçekleştirilir.

SPC Verilerinin Hazırlanması (Üretim)

 • SQL’den çekilen günlük SPC verileri ilgili excellere işlenip çıkan CPU değrerlerinin kontrolü yapılır.

Vam Raporu

 • Satış raporlarının alınıp, verilerin uygunluğunun kontrol edilerek, rapor oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

WİNSBUP Xml Import Süreci

 • WİNSBUP uygulamsında şartları sağlayan formların xml olarak indirilmesi ve aktarımı sağlanır.

UNSPED Gümrük Müdürlüğü:

TPS Kayıt:

 • Veriler excelden okunarak ilgili internet sitesine girişleri yapılır.

Beyanname Girişi:

 • Excelden veriler okunarak ilgili internet sitesine girişleri yapılır.

Tareks Kayıt:

 • Excellerden belirli kurallara göre XML dosyası oluşturulup internet sitesine eklenir.

Sepaş:

Fatura Art Alan Çalışması:

 • Sepaşın aylık yapılan fatura sürecinde SAP’de badge çalıştıran bir process

Abone İşlemleri :

 • SAP’den ilgili ayla alakalı bilgileri alıp XML Formatında indirip XML Taglerinde kontrol yapan ve update eden process

Kapanış Tahakkukları

 • 1.5 ay öncesine ait kapanışı olmayan tahakkuk verilerinin iletilmesini gerçekleştirilir.

KDV Kontrol

 • SAP’deki faturalarla xml faturalarının karşılaştırılarak sisteme işlenme durumunun kontrolü gerçekleştirilir.

Fatura İşlemleri :

 • SAP’den ilgili ayla alakalı bilgileri alıp XML Formatında indirip XML Taglerinde kontrol yapan ve update eden ve bunları 4 parçaya ayıran process
 • Ortak alandan alınan xml olarak alınmış faturalar sap’e işlenir.

Fatura İtiraz

 • SAP’deki crm bölümündeki fatura kontrollerinin yapılıp uygun kalemlerin kapatılması işlemleri yapılır.

Btrans Yükleme :

 • Btrans web sitesine Abone ve Fatura İşlemleri süreçleri sonunda oluşan dosyaları yükleyen process

Btrans Abone İşlemleri

 • Abone bilgilerinin bulunduğu xml dosyası sap’den indirilir.Btrans xml doğrulama uygulamasnda xml doğrulanır ve btrans sayfasına xml yüklenir.

Btrans Fatura İşlemleri

 • Fatura bilgilerinin bulunduğu xml dosyası sap’den indirilir.Btrans xml doğrulama uygulamasnda xml doğrulanır ve btrans sayfasına xml yüklenir.

-

Osos Veri Çekme :

 • Her sabah 7’de çalışan Osos web sitesinden veri alan ve excele kayıt edip sonrasında ilgili kişilere exceli mail olarak gönderen process

Lüy Fatura Süreci :

 • Excelden bilgileri okuyarak SAP Sistemine giren ve SAP çıktısını Excel dosyasına kayıt eden process
 • SAP üzerinde siparişlerin açılması ve bu sipariş numaralarının müşterilere iletilmesi işlemi yapılır. Siparişlerin onaylanmasından sonra faturalar SAP sisteminde işlenir.

Lüy Fatura Süreci Mail Atma :

 • Aynı Excel’de yer alan satırları excelde bilgisi olan kişilere bireysel ya da toplu halde mail gönderme

Lüy Fatura Süreci Tamamlama :

 • SAP’de önceden oluşturduğu veriyi kontrol ederek güncelleme geldiyse işlem yapan ve tüm excel işleri bittikten sonra farklı departmana bilgi veren süreç

Satış Raporu Oluşturma ve Gönderim

 • Tahakkuk verileri SAP’den alınır ve raporlaştırma işlemi gerçekleştirilip ilgili kişilere iletilir.

Günlük Saha Analizi

 • Sap’den alınan fatura raporu pivot tablolara dönüştürülerek istenen veriler elde edilir. Bu veriler aylık analiz raporunda ilgili günün satırına yazılır. Bu rapor ilgili kişilere mail gönderilir.

Migo

 • Sap’de mal kabulu yapmak için işlem kodu oluşturma işlemi gerçekleştirilir.

Tahsilat Banka Kontrol

 • Fiori sitesindeki banka verileri ile SAP’deki banka verilerinin uyuşup uyuşmadığının kontrolünü yapılır.

Akkim:

Hedef Araç Kiralama Faturalarının Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Setur Faturalarının Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Mal Kabullü Faturların Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen faturalardan mal kabulünün yapılmış olanların bilgilerinin Database’den sorgulanıp dönen cevaba göre Oracle ve efatura sisteminde işlemler yapan process.

Akpa Faturalarının Aktarılması ve Girilmesi :

 • Oracle sistemine gelen Akpa faturalarının efatura sistemi üzerinden kontrol edilmesi ve eğer efatura sisteminde varsa dosyanın XML formatının indirilerek Oracle girişlerinin kontrol edilmesi ve kurala göre farklı tiplerde ki faturalarda Oracle üzerinde farklı işlemler yapılmasını sağlayan süreç.

Aksa Akrilik:

Aksa Muhasebe BA/BS süreci:

 • Robot tarafından Oracle’a giriş yapılır.
 • İlgili dönem bilgisi txt dosyasından okunarak Oracle’da girilen ay için BA ve BS formları oluşturulur.
 • Oluşturulan pdfler firma isimlerine göre split edilerek bir klasör içine kayıt edilir.
 • Ardından kayıt edilen dosyalar, ilgili pdf içinde yer alan mail adresine gönderilir.
 • Geri dönüşler web arayüzünden alınır ve bir excel dosyasına kayıt edilir.
 • Robot tekrar çalıştırıldığında mevcut excelde yer alan ID’lere göre önceden saklanmış pdfler kategorilerine göre ayrıştırılıp tekrar mail atma işlemi yapılır.

Aksa Satınalma (iSupplier) Süreci:

 • Robot tarafından Oracle’a giriş yapılır.
 • Ilgili Oracle formu açıldıktan sonra işlem yapılacak kategori bilgisi excelden okunarak Oracle üzerinde ilgili Alana girilir.
 • Kalemler seçildikten sonra satın alma talebi oluşturulur ve iSupplier(web) sayfası açılır.
 • Bu sayfada ilgili alanlar doldurularak satın alma talebi oluşturulur.

Aksa Release Süreci: :

 • Robot tarafından Oracle’a giriş yapılır.
 • Ilgili Oracle formu açıldıktan sonra excelde yer alan bilgilerin Oracle formuna belirli kurallarla girişi yapılır.

DowAksa:

TL-PO Faturaları

 • Fatura xml’lerinden PO numaraları bulunup, mal kabullerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, Oracle erp üzerinde fatura girişi yapılır.

Aksa Faturaları

 • Fatura xml’lerinden verilerin alınıp Oracle erp üzerinde fatura girişi yapılır.

Aktek Faturaları

 • Fatura xml’lerinden verilerin alınıp Oracle erp üzerinde fatura girişi yapılır.

Akkök Holding:

E-Fatura – Oracle XML Giriş:

 • İlgili XML’ler ve XML bilgilerine göre eşleştirilecek veriler bir excelde yer almaktadır. Robot ile Oracle’a giriş yapıldıktan sonra belirli kurallar çerçevesinde alanlar doldurulup vergileri hesaplanarak girişleri yapılır.

Tacirler Süreci

 • Oracle ekranında NDC Genel Muhasebe Kullanıcı- Fişleri Gir ekranına girilir. Oracle ekranındaki satır bilgileri Excel’den alınıp çeşitli işlemler yapılarak doldurulur. Kayıt bitince yeni fiş’e geçilir. Excel’de tarih ve lira bilgilerinin olduğu sheet’de bir sonraki kayıttan devam edilir.

Yeni Ziraat Ek Geliştirme Süreci

 • Oracle ekranında Akkök Genel Muhasebe Kullanıcı- Fişleri Gir ekranına girilir. Oracle ekranındaki satır bilgileri Excel’den alınıp çeşitli işlemler yapılarak doldurulur. Kayıt bitince yeni fiş’e geçilir. Excel’de tarih ve lira bilgilerinin olduğu sheet’de bir sonraki kayıttan devam edilir.

Akiş GYO:

Banka Talimatlarının Yazdırılması Süreci

 • Robot tarafından kayıtlarının yapılması için excel’den verilerin alınarak Oracle uygulaması üzerinden veri girişi gerçekleştirilir.

Aktek Bilişim:

GL Fiş Süreci

 • Oracle ekranında Yeni Fiş girişi ekranı açılır. Excel’den bilgiler okunarak oracle satırları şartlara bağlı şekilde doldurulur.

RPA Fatura Süreci

 • Oracle ekranında İşlemler ekranı açılır. Excel’den bilgiler okunarak oracle ekranı şartlara bağlı şekilde doldurulur.

Akpa:

Oracle XML Giriş:

 • İlgili XML’ler bir klasörden okunarak Oracle’a girişleri yapılır.

Oracle ERGO Faturaları Giriş:

 • Digital pdflerden bilgiler okunarak Oracle’a girişleri yapılır.

Oracle Fatura Tahsilat Eşleme (3 adet):

 • Excelden veriler okunarak Oracle’a giriş yapılır. .

Oracle Banka Gideri Faturalama (2 adet):

 • Excelden veriler okunarak Oracle’a giriş yapılır.

E-Fatura Süreci

 • Ortak alandan alınan fatura excellerindeki veriler ile sql sorguları çalıştırılarak oracle’a veri girişi işlemleri gerçekleştirilir.
Aktek Uipath RPA