Auto-can

Robotic Process Automation

aktek RPA auto-can
aktek RPA auto-can

Renault Mais:

As400 Sistemi Üzerinde Bayi Kodu Değişimi:

Manuel olarak yapıldığında:

 • Yüzlerce sayıda satır bayi kodlarını manuel olarak tek tek as400 sistemine girip yeni bayi kodları oluşturuyorlardı.

Robot tarafından yapıldığında:

 • Eski bayi kodlarını ve yeni bayi kodlarını bir excelde tutuyorlar.
 • Robota ilgili excel’den eski bayi kodlarını alıp as400 sistemine girip oluşan yeni bayi kodunu ilgili excelde bir kolona yazdırma işlemini öğrettik.
 • Böylece insanın manuel olarak bu işi yapmasından kaynaklı hata oranı sıfıra indirilmiş oldu.
 • Ve bu işlemin robot tarafından yapılması ile sürecin çok hızlı tamamlanması sağlandı.

Fransa Sistemi Üzerine(web sitesi) Sipariş Geçilmesi:

Manuel olarak yapıldığında:

 • Hergün Bursa’da yedek parça ambarından Fransaya geçilen yedek parka siparişleri için harcanan çok fazla bir zaman vardı. Ve bu iş bir çalışanın bütün zamanını alıyordu.

Robot tarafından yapıldığında:

 • Fransa’ya geçilecek siparişlerin bir listesi bir excel’de toplanıp robotun bu excel’deki satırları tek tek okuyup ilgili web sitesine girip sipariş oluşturması sağlandı.
 • Bu işin robot ile yapılması  zaman açısından ve hata payını sıfıra indirmek açısından oldukça faydalı hale geldi.

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Sepaş:

Fatura Art Alan Çalışması:

 • Sepaşın aylık yapılan fatura sürecinde SAP’de badge çalıştıran bir process

Abone İşlemleri :

 • SAP’den ilgili ayla alakalı bilgileri alıp XML Formatında indirip XML Taglerinde kontrol yapan ve update eden process

Fatura İşlemleri :

 • SAP’den ilgili ayla alakalı bilgileri alıp XML Formatında indirip XML Taglerinde kontrol yapan ve update eden ve bunları 4 parçaya ayıran process

Btrans Yükleme :

 • Btrans web sitesine Abone ve Fatura İşlemleri süreçleri sonunda oluşan dosyaları yükleyen process

Osos Veri Çekme :

 • Her sabah 7’de çalışan Osos web sitesinden veri alan ve excele kayıt edip sonrasında ilgili kişilere exceli mail olarak gönderen process

Lüy Fatura Süreci :

 • Excelden bilgileri okuyarak SAP Sistemine giren ve SAP çıktısını Excel dosyasına kayıt eden process

Lüy Fatura Süreci Mail Atma :

 • Aynı Excel’de yer alan satırları excelde bilgisi olan kişilere bireysel ya da toplu halde mail gönderme

Lüy Fatura Süreci Tamamlama :

 • SAP’de önceden oluşturduğu veriyi kontrol ederek güncelleme geldiyse işlem yapan ve tüm excel işleri bittikten sonra farklı departmana bilgi veren süreç

Akkim:

Hedef Araç Kiralama Faturalarının Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Setur Faturalarının Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Mal Kabullü Faturların Girilmesi :

 • efatura sistemine gelen faturalardan mal kabulünün yapılmış olanların bilgilerinin Database’den sorgulanıp dönen cevaba göre Oracle ve efatura sisteminde işlemler yapan process.

Akpa Faturalarının Aktarılması ve Girilmesi :

 • Oracle sistemine gelen Akpa faturalarının efatura sistemi üzerinden kontrol edilmesi ve eğer efatura sisteminde varsa dosyanın XML formatının indirilerek Oracle girişlerinin kontrol edilmesi ve kurala göre farklı tiplerde ki faturalarda Oracle üzerinde farklı işlemler yapılmasını sağlayan süreç.

Aksa Akrilik:

Aksa Muhasebe BA/BS süreci:

 • Robot tarafından Oracle’a giriş yapılır.
 • İlgili dönem bilgisi txt dosyasından okunarak Oracle’da girilen ay için BA ve BS formları oluşturulur.
 • Oluşturulan pdfler firma isimlerine göre split edilerek bir klasör içine kayıt edilir.
 • Ardından kayıt edilen dosyalar, ilgili pdf içinde yer alan mail adresine gönderilir.
 • Geri dönüşler web arayüzünden alınır ve bir excel dosyasına kayıt edilir.
 • Robot tekrar çalıştırıldığında mevcut excelde yer alan ID’lere göre önceden saklanmış pdfler kategorilerine göre ayrıştırılıp tekrar mail atma işlemi yapılır.

Aksa Satınalma (iSupplier) Süreci:

 • Robot tarafından Oracle’a giriş yapılır.
 • Ilgili Oracle formu açıldıktan sonra işlem yapılacak kategori bilgisi excelden okunarak Oracle üzerinde ilgili Alana girilir.
 • Kalemler seçildikten sonra satın alma talebi oluşturulur ve iSupplier(web) sayfası açılır.
 • Bu sayfada ilgili alanlar doldurularak satın alma talebi oluşturulur.

Aksa Release Süreci: :

 • Robot tarafından Oracle’a giriş yapılır.
 • Ilgili Oracle formu açıldıktan sonra excelde yer alan bilgilerin Oracle formuna belirli kurallarla girişi yapılır.

Akkök Holding:

E-Fatura – Oracle XML Giriş:

 • İlgili XML’ler ve XML bilgilerine göre eşleştirilecek veriler bir excelde yer almaktadır. Robot ile Oracle’a giriş yapıldıktan sonra belirli kurallar çerçevesinde alanlar doldurulup vergileri hesaplanarak girişleri yapılır.

Akpa:

Oracle XML Giriş:

 • İlgili XML’ler bir klasörden okunarak Oracle’a girişleri yapılır.

Oracle ERGO Faturaları Giriş:

 • Digital pdflerden bilgiler okunarak Oracle’a girişleri yapılır.

Oracle Fatura Tahsilat Eşleme (3 adet):

 • Excelden veriler okunarak Oracle’a giriş yapılır. .

Oracle Banka Gideri Faturalama (2 adet):

 • Excelden veriler okunarak Oracle’a giriş yapılır.

UNSPED Gümrük Müdürlüğü:

TPS Kayıt:

 • Veriler excelden okunarak ilgili internet sitesine girişleri yapılır.

Beyanname Girişi:

 • Excelden veriler okunarak ilgili internet sitesine girişleri yapılır.

Tareks Kayıt:

 • Excellerden belirli kurallara göre XML dosyası oluşturulup internet sitesine eklenir.
aktek RPA auto-can