RPA

Robotic Process Automation

aktek RPA auto-can

RPA Süreçlerimiz

Aktek UiPath RPA Robotic Process Automation Süreçler

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Eurotec:

Satış Konteyner Takip

Günlük Üretim Raporu Hazırlama

Aylık Üretim Verilerinin QDMS’e Girilmesi

SPC Verilerinin Hazırlanması (Kalite)

İş Emri Açma

QCC Onay Süreci

Kalite Sertifikalarının Mail Atılması Süreci

İş Emri Kapama

Satın Alma Konteyner Takip

SPC Verilerinin Hazırlanması (Üretim)

Vam Raporu

WİNSBUP Xml Import Süreci

UNSPED Gümrük Müdürlüğü:

TPS Kayıt:

Beyanname Girişi:

Tareks Kayıt:

Sepaş:

Fatura Art Alan Çalışması

Abone İşlemleri

Kapanış Tahakkukları

KDV Kontrol

Fatura İşlemleri

Fatura İtiraz

Btrans Yükleme

Btrans Abone İşlemleri

Btrans Fatura İşlemleri

-

Osos Veri Çekme

Lüy Fatura Süreci

Lüy Fatura Süreci Mail Atma

Lüy Fatura Süreci Tamamlama

Satış Raporu Oluşturma ve Gönderim

Günlük Saha Analizi

Migo.

Tahsilat Banka Kontrol

Akkim:

Hedef Araç Kiralama Faturalarının Girilmesi :

  • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Setur Faturalarının Girilmesi :

  • efatura sistemine gelen ilgili faturaları indiren, indirdiği faturaları tiplerine göre ayrıştırıp farklı tipler için Oracle üzerinde farklı işlemler yapan process.

Mal Kabullü Faturların Girilmesi :

  • efatura sistemine gelen faturalardan mal kabulünün yapılmış olanların bilgilerinin Database’den sorgulanıp dönen cevaba göre Oracle ve efatura sisteminde işlemler yapan process.

Akpa Faturalarının Aktarılması ve Girilmesi :

  • Oracle sistemine gelen Akpa faturalarının efatura sistemi üzerinden kontrol edilmesi ve eğer efatura sisteminde varsa dosyanın XML formatının indirilerek Oracle girişlerinin kontrol edilmesi ve kurala göre farklı tiplerde ki faturalarda Oracle üzerinde farklı işlemler yapılmasını sağlayan süreç.

Aksa Akrilik:

Aksa Muhasebe BA/BS süreci

Aksa Satınalma (iSupplier) Süreci

Aksa Release Süreci

DowAksa:

TL-PO Faturaları

Aksa Faturaları

Aktek Faturaları

Akkök Holding:

E-Fatura – Oracle XML Giriş:

Tacirler Süreci

Yeni Ziraat Ek Geliştirme Süreci

Akiş GYO:

Banka Talimatlarının Yazdırılması Süreci

Aktek Bilişim:

GL Fiş Süreci

RPA Fatura Süreci

Akpa:

Oracle XML Giriş

Oracle ERGO Faturaları Giriş

Oracle Fatura Tahsilat Eşleme (3 adet)

Oracle Banka Gideri Faturalama (2 adet)

E-Fatura Süreci

Aktek Uipath RPA