Aktek'te İşe Alım ve Yerleştirme

“Önce Sen!”

Staj ve İş Başvurularınız için Lütfen Kariyer.net ve LinkedIn Sayfalarımızı Takip Edin:

workplace, team, business meeting

Aktek’te İşe Alım ve Yerleştirme

İşe alım ve yerleştirme sırasında kurumsal kültür ve değerlerimize uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketimizi ileriye taşıyacak adayların seçimini amaçlarız.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Mesleki Kişilik Envanteri
  • İngilizce Test
  • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Bizi ve ilanlarımızı sosyal medyada takip etmek için linkedin iletişim adresimiz:

https://www.linkedin.com/company/aktek/

team spirit, cohesion, teamwork

İç İlan Sistemi:
Akkök Önce Sen Diyor

Akkök Holding şirketlerinde açılan pozisyonların duyurulduğu iç ilan sistemimiz Akkök Önce Sen Diyor; çalışanlarımızın potansiyellerinin en doğru şekilde kullanılabileceği pozisyon ve şirkette değerlendirilmesine olanak sağlarken aynı zamanda farklı şirketlerdeki deneyimlerle Akkök Holding içerisindeki sinerjinin artmasını desteklemektedir.

Çalışanlarımızın bulunduğu şirket ve pozisyonda iki yılını doldurduktan sonra katılmaya hak kazandığı Akkök Önce Sen Diyor, çalışanın kariyer yolunu zenginleştirmeye yönelik fırsatlar sunan ve içinde yer aldığımız, güçlü bir işe alım sistemidir.

İç İlan Sistemi:
Akkök Önce Sen Diyor

Akkök Holding şirketlerinde açılan pozisyonların duyurulduğu iç ilan sistemimiz Akkök Önce Sen Diyor; çalışanlarımızın potansiyellerinin en doğru şekilde kullanılabileceği pozisyon ve şirkette değerlendirilmesine olanak sağlarken aynı zamanda farklı şirketlerdeki deneyimlerle Akkök Holding içerisindeki sinerjinin artmasını desteklemektedir.

Çalışanlarımızın bulunduğu şirket ve pozisyonda iki yılını doldurduktan sonra katılmaya hak kazandığı Akkök Önce Sen Diyor, çalışanın kariyer yolunu zenginleştirmeye yönelik fırsatlar sunan ve içinde yer aldığımız, güçlü bir işe alım sistemidir.

team spirit, cohesion, teamwork
graduation, graduation day, college graduation
pencil, office, design

Yeni Mezun İşe Alım Programı: Yeteneklio

Yeni mezun çalışanların;

Teknik nitelikteki performanslarını ölçmek, potansiyellerini görmek, yeteneklerini ortaya çıkartmak, kişisel gelişimlerini desteklemek, şirkette çalışmaya devam edip etmeme durumunu belirlemek ve marka ve teknoloji bilinirliğimizi arttırmak amacı ile genç yetenekleri buluşturduğumuz programdır.

Yetenekli programı sürecinde kariyer portali üzerinden gelen başvurular değerlendirilerek uygun bulunan yeteneklere Zihinsel Beceri Testi, İngilizce testi ve Yetkinlik Envanteri uygulanır. Başarılı bulunan yetenekler ile mülakatlar gerçekleştirilir. Mülakat sonrası olumlu değerlendirilen yetenekler; belirlenen eğitim, gelişim programı ve oryantasyon süreci için departmanlara yerleştirilirler. Yeni mezun çalışanların ilgili departmanlarda ortak kalibrasyonda oryante edilerek deneyimlerinin görülmesi sağlanır. Bu süreçte yeni mezun çalışanlara rehberlik etmek üzere Kariyer Koçu atanır.

Potansiyellerinin keşfedilebilmesi için belirlenen oryante süresinin tamamlanmasının  ardından genç yetenekler; AI, IOT, AR, VR, Siber Güvenlik, Cloud, Robotics, Machine Learning, Blockchain konularında proje çalışmalarını gerçekleştirirerek Yöneticilerine sunarlar.

Program bitiminde bölüm Yöneticilerine yeni mezun çalışanları değerlendirme anketi uygulanır.

Değerlendirmelerin ardından süreci başarı ile tamamlayan çalışanlar şirket Yöneticileri tarafından bölümlere yerleştirilir.

aktek staj

Aktek’te Staj

Her yıl yaz ve kış döneminde, öğrencilerin öğrenimini pekiştirmek, tecrübe kazandırmak ve bilgilerinin nasıl uygulandığını görmelerine imkan sağlamak amacı ile lise ve üniversite staj imkanları sağlamaktayız.

Kış döneminde, Beceri Eğitim kapsamında meslek lisesi öğrencileri için Mayıs-Temmuz tarihlerinde başvuruları alır, Eylül-Haziran dönemlerinde gerçekleşmesini sağlarız.

Yaz dönemi zorunlu stajlar için, Ocak-Mart ayları arasında başvuruları alır, Temmuz-Ağustos dönemlerinde gerçekleşmesini sağlarız.

Başvuruları alınan öğrenciler staj/bölüm tercihlerine göre gruplandırılır. Staja uygun görülen öğrenciler ile staj öncesinde kısa görüşmeler yapılır bu görüşmeler sonucunda staj durumu kesinleşen öğrenciler, belirlenen staj başlangıç tarihlerinde stajlarına başlarlar. Stajlarına başlayan öğrencilere iş hayatını tanıtma, kendi yetkinliklerinin farkına vardırma ve uzmanlaşma yollarını seçme açısından faydalı olabilmek için oryantasyon programına dahil ederiz.

Stajlarını tamamlayan öğrencilere staj sonunda ‘’Stajyer Katılım Belgesi’’ verilir.

Aktek’te Staj

Her yıl yaz ve kış döneminde, öğrencilerin öğrenimini pekiştirmek, tecrübe kazandırmak ve bilgilerinin nasıl uygulandığını görmelerine imkan sağlamak amacı ile lise ve üniversite staj imkanları sağlamaktayız.

Kış döneminde, Beceri Eğitim kapsamında meslek lisesi öğrencileri için Mayıs-Temmuz tarihlerinde başvuruları alır, Eylül-Haziran dönemlerinde gerçekleşmesini sağlarız.

Yaz dönemi zorunlu stajlar için, Ocak-Mart ayları arasında başvuruları alır, Temmuz-Ağustos dönemlerinde gerçekleşmesini sağlarız.

Başvuruları alınan öğrenciler staj/bölüm tercihlerine göre gruplandırılır. Staja uygun görülen öğrenciler ile staj öncesinde kısa görüşmeler yapılır bu görüşmeler sonucunda staj durumu kesinleşen öğrenciler, belirlenen staj başlangıç tarihlerinde stajlarına başlarlar. Stajlarına başlayan öğrencilere iş hayatını tanıtma, kendi yetkinliklerinin farkına vardırma ve uzmanlaşma yollarını seçme açısından faydalı olabilmek için oryantasyon programına dahil ederiz.

Stajlarını tamamlayan öğrencilere staj sonunda ‘’Stajyer Katılım Belgesi’’ verilir.

aktek staj