Kariyer Planlama

“Önce Sen!”

game figure, symbolism, leader
book, read, glasses

Aktek’te Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planı - Yedekleme

Akkök Grubunu geleceğe taşıyacak lider ve yönetici adaylarının erken safhalarda tespit edilmesi, gelecek roller için hızlı ve odaklı gelişimlerinin sağlanması, Akkök Grup şirketleri ihtiyaçlarına yönelik değerlendirilmesi, terfi ve atama süreçlerine dahil edilmesi ve bu kişilere öncelik verilerek geleceğe yatırım yapan ve insan yetiştiren organizasyon olmak amaçlanmıştır.

Geleceğe yönelik olarak kendi liderlerimizi kendi içimizden yetiştirmek amacı ile potansiyel çalışanlarımızın önceden tespit ederek gelişimlerine destek veriyoruz.

Liderlik Potansiyel Envanteri, Değerlendirme Merkezi, Kişilik ve Liderlik Envanterleri, Kişisel Gelişim Planlama süreçleri yetenek yönetimi kapsamında yer alan standart ve objektif uygulamalardır.

Aktek’te Kariyer Planlama ve Yedekleme sürecinin amacı, potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanmasıdır.

Şirketimizde, her seviyedeki pozisyon için potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirleniyor. Potansiyel havuzuna alınan çalışanlarımız, Lider Geliştirme Programları ile geleceğe hazırlanıyor. Düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile potansiyel çalışanların kariyer planları takip ediliyor.

Üst seviye liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise “Değerlendirme Merkezi Uygulaması” ile tespit edilerek özel bir yetenek yönetimi programına katılıyor ve yakından takip edilerek, ileride görev alacakları üst yönetim pozisyonlarına hazırlanıyor.

Bu süreç sayesinde şirketlerimizdeki kritik pozisyonlar etkin bir şekilde yedekleniyor ve böylece sürdürülebilir performans sağlanıyor.

aktek egitim kumbarasi

Aktek’te Eğitim ve Gelişim

Şirketimizde sürekli gelişim prensibimiz ile şirket performansının ve bireysel performansların geliştirilmesi amaçlanır. Tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerinin şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlu olması sağlanır. Kişisel Gelişim Planlama sürecinde; 360 Derece Değerlendirme, Değerlendirme Merkezi gibi farklı araçlarla çalışana çok yönlü bakış açısı ile gelişim alanları ve buna bağlı gelişim faaliyetleri tanımlanır. Bunun yanında çalışanlar, güncel gelişmeleri şirket içinde farklı süreçlerde yer alarak takip ederler.

Gelişimi destekleyecek şekilde çalışanlarımıza; iş başında öğrenme, iş rotasyonu, eğitim programları, koçluk, iş zenginleştirme, projeler gibi farklı gelişim araçları sunulmaya çalışılır.

Çalışanlarımızın gelişimi “Eğitim Kumbarası” uygulaması ile desteklenmektedir. Başta Udemy, LinkedIn Learning olmak üzere tüm eğitim platformlarından yararlanarak iş ve meslekleri ile ilgili konularda kendilerini geliştirebilmektedirler.

Bunun yanı sıra şirket çalışanlarımız, sektörle ilgili teknik eğitim, sempozyum, panel, konferans, seminer, sergi, fuar ve toplantılara katılmaları için teşvik edilmektedir.

Aktek’te Eğitim ve Gelişim

Şirketimizde sürekli gelişim prensibimiz ile şirket performansının ve bireysel performansların geliştirilmesi amaçlanır. Tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerinin şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlu olması sağlanır. Kişisel Gelişim Planlama sürecinde; 360 Derece Değerlendirme, Değerlendirme Merkezi gibi farklı araçlarla çalışana çok yönlü bakış açısı ile gelişim alanları ve buna bağlı gelişim faaliyetleri tanımlanır. Bunun yanında çalışanlar, güncel gelişmeleri şirket içinde farklı süreçlerde yer alarak takip ederler.

Gelişimi destekleyecek şekilde çalışanlarımıza; iş başında öğrenme, iş rotasyonu, eğitim programları, koçluk, iş zenginleştirme, projeler gibi farklı gelişim araçları sunulmaya çalışılır.

Çalışanlarımızın gelişimi “Eğitim Kumbarası” uygulaması ile desteklenmektedir. Başta Udemy, LinkedIn Learning olmak üzere tüm eğitim platformlarından yararlanarak iş ve meslekleri ile ilgili konularda kendilerini geliştirebilmektedirler.

Bunun yanı sıra şirket çalışanlarımız, sektörle ilgili teknik eğitim, sempozyum, panel, konferans, seminer, sergi, fuar ve toplantılara katılmaları için teşvik edilmektedir.

aktek egitim kumbarasi
aktek winning, motivation, succeed

Aktek’te Performans Yönetimi

Performans Yönetimi sürecimiz hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve yıl sonu değerlendirmeleri ile geri bildirim süreçlerinden oluşur. Tüm performans süreçlerinde yönetici ile çalışan arasında karşılıklı mutabakat sağlanması hedeflenir. Şirket hedefleriyle kişisel hedefler arasındaki uyumu sağlamak için aşağıdan yukarıya katkı ile yukarıdan aşağıya hedefler yaygınlaştırılır.

Hedef yapılandırmalarımız ACI (Aktek Capacity Index) Modeline uygun olarak yapılmaktadır. ACI modeline göre; gerek kurumun, gerekse bütün çalışanların ilgili döneme ait performansları takip edilir. Sistemde hedef ve yetkinlik değerlendirilmeleri yapılmakta olup, hedef değerlendirmelerinin sonuçları performansa bağlı prim sistemine veri sağlarken, yetkinlik değerlendirmelerinin sonuçları Eğitim ve Kariyer Yönetimi sistemlerini beslemek üzere kullanılmaktadır