A-Performans

İş Zekası

İhtiyaçlar

 • Bütçe Planlama Ve Finansal Raporlama Yöntemlerinin Operasyonel Sistemler İle Entegre Çalışması
 • Analiz Süreçlerinin Hızı
 • Grup Firmaların Ve İştiraklerinin Tek Platformda Konsolide Edilebilmesi
 • Performans Değerlendirme, Scorecard Ve KPI Yönetiminin ERP Ve Bağlı Sistemlerle Entegre Çalışabilmesi
 • Müşteri Ve Ürün Kârlılıklarının Efektif Ölçümlenebilmesi
 • Maliyet Ve Gider Alokasyonlarının Verimli Yapılabilmesi
 • Çözümlere Web/Mobil Üzerinden Heryerden Hızlıca Erişilebilmesi
 • Son Kullanıcılara Özel Rapor Küpleri, ETL Ve Bunların Güncelliği İle Güvenliği
 • Yönetim / İcra Kurulu Raporlamları Ve Bunların Hızlı Ve Esnek Olabilmesi

Çözümler

 • IBM Analytics Ürünleri İle KPY Yönetimi Çözümleri Geliştiriyoruz
 • Bütçe Ve Planlama Süreçlerini Kolaylaştıracak Ve Hızlandıracak Çözümler Geliştiriyoruz
 • Yapısal Olmayan, Excel’de Yürütülen Çalışmaları, ERP Sistemleri İle Entegre Ediyoruz
 • İş Süreçlerinizi Sürdürülebilir Ve Otomatize Edilmiş Bir Modele Dönüştürüyoruz
 • Veri Yönetimi, ETL Ve Detaylı Raporlama Uygulamaları Geliştiriyoruz
Aktek Tableau Çözümler

Yemeksepeti ile A-Performans

 • 6 yıldır süregelen ve devamlı büyüyen iş ortaklığı
 • Finansal Bütçe, Planlama ve Raporlama Projeleri
 • Reklam Gelirleri Analizi Projesi
 • Operasyon Bölümü Performans Takibi Projesi
 • İnsan Kaynakları Projeleri
  • Maliyet Raporlaması (Bordro)
  • Puantaj
  • Banabi Mesai ve Performans Hesaplaması
 • Banabi Ciro Primi Hesaplaması ve Logo Entegrasyonu Projeleri
 • Projeler IBM Planning Analytics ile Gerçekleştirilmiştir
aktek kurumsal performans yönetimi a-performans