A-Performans

Kurumsal Performans Yönetimi

aktek kurumsal performans yönetimi a-performans

İhtiyaçlar

 • Bütçe Planlama Ve Finansal Raporlama Yöntemlerinin Operasyonel Sistemler İle Entegre Çalışması
 • Analiz Süreçlerinin Hızı
 • Grup Firmaların Ve İştiraklerinin Tek Platformda Konsolide Edilebilmesi
 • Performans Değerlendirme, Scorecard Ve KPI Yönetiminin ERP Ve Bağlı Sistemlerle Entegre Çalışabilmesi
 • Müşteri Ve Ürün Kârlılıklarının Efektif Ölçümlenebilmesi
 • Maliyet Ve Gider Alokasyonlarının Verimli Yapılabilmesi
 • Çözümlere Web/Mobil Üzerinden Heryerden Hızlıca Erişilebilmesi
 • Son Kullanıcılara Özel Rapor Küpleri, ETL Ve Bunların Güncelliği İle Güvenliği
 • Yönetim / İcra Kurulu Raporlamları Ve Bunların Hızlı Ve Esnek Olabilmesi
aktek kurumsal performans yönetimi a-performans

Çözümler

 • IBM Analytics Ürünleri İle KPY Yönetimi Çözümleri Geliştiriyoruz
 • Bütçe Ve Planlama Süreçlerini Kolaylaştıracak Ve Hızlandıracak Çözümler Geliştiriyoruz
 • Yapısal Olmayan, Excel’de Yürütülen Çalışmaları, ERP Sistemleri İle Entegre Ediyoruz
 • İş Süreçlerinizi Sürdürülebilir Ve Otomatize Edilmiş Bir Modele Dönüştürüyoruz
 • Veri Yönetimi, ETL Ve Detaylı Raporlama Uygulamaları Geliştiriyoruz

Çözümler

 • IBM Analytics Ürünleri İle KPY Yönetimi Çözümleri Geliştiriyoruz
 • Bütçe Ve Planlama Süreçlerini Kolaylaştıracak Ve Hızlandıracak Çözümler Geliştiriyoruz
 • Yapısal Olmayan, Excel’de Yürütülen Çalışmaları, ERP Sistemleri İle Entegre Ediyoruz
 • İş Süreçlerinizi Sürdürülebilir Ve Otomatize Edilmiş Bir Modele Dönüştürüyoruz
 • Veri Yönetimi, ETL Ve Detaylı Raporlama Uygulamaları Geliştiriyoruz
aktek kurumsal performans yönetimi a-performans
aktek kurumsal performans yönetimi a-performans