PRO l Lynk

Enterprise Resource Planning

aktek erp pro lynk
aktek erp pro lynk
aktek erp pro lynk

Satın Alma Ve Tedarik Yönetimi

 • SA sürecinde toplanan tekliflerin dijital ortamda saklanabilmesi, karşılaştırılabilmesi ve onay sürecine tabi olması
 • Mal kabul sürecinde kalite kontrol adımlarının kontrolü
 • İthalat operasyonunun dijital olarak yönetilebilmesi
 • Tedarikçi portali
 • Dijitalize edilmiş stok yönetimi
 • Hakediş formlarının oluşturulması ve sürecin dijital ortamda takip edilebilmesi
 • SA ve üretim kaynaklı gerçek maliyet hesaplaması yapılabilmesi
aktek erp pro lynk

Üretim Yönetimi

 • Üretim süreçlerinin eşzamanlı ERP üzerinde takip edilebilmesi
 • Otomasyonlar ve ERP arası hızlı veri akışı
 • Planlama sürecinde MRP yapılanması
 • ERP sistemi içerisinde verimli tedarik zinciri planlaması
 • ERP sistemine bağlı mobil uygulama kullanımı
 • Kalite sisteminin ERP üzerinde verimli yapılanması
 • Kalitesizlik maliyetlerinin ERP üzerinde verimli analiz edilmesi
 • Üretim maliyetlerinin ERP üzerinden takip edilebilmesi

Üretim Yönetimi

 • Üretim süreçlerinin eşzamanlı ERP üzerinde takip edilebilmesi
 • Otomasyonlar ve ERP arası hızlı veri akışı
 • Planlama sürecinde MRP yapılanması
 • ERP sistemi içerisinde verimli tedarik zinciri planlaması
 • ERP sistemine bağlı mobil uygulama kullanımı
 • Kalite sisteminin ERP üzerinde verimli yapılanması
 • Kalitesizlik maliyetlerinin ERP üzerinde verimli analiz edilmesi
 • Üretim maliyetlerinin ERP üzerinden takip edilebilmesi
aktek erp pro lynk
aktek erp pro lynk

Satış ve Stok Yönetimi

 • Fiyat kataloglarının dijitalleşmesi
 • Satış, sipariş, sevkiyat süreçlerinin dijital/mobil yürütülmesi
 • İhracat operasyonunun dijitalleşmesi
 • Müşteri portali
 • Ambar takibi, taşeron firmalarla dijital iletişim
 • Ambar ve lokasyon bazlı stok takibinin akıllı sistemler ve mobil olarak yürütülmesi
 • Ambar operasyonlarının kurallarının dijital ortamda yürütülebilmesi
aktek erp pro lynk

Mali İşler ve Finansman

 • Detaylı maliyet verisi ve VUK esaslı muhasebe verisi
 • VUK verilerinin TFRS deftere otomatik kopyalanması, düzeltmelerin takibi, sabit kıymet takibi ve özel maliyet hesaplanması
 • Alacaklar, borçlar, sabit kıymet, proje maliyetlendirme, satın alma ve maliyet muhasebesi verilerinin tek defterde konsolide raporlanması
 • Yatırımların, proje ve iş bazında takip edilip, yap-sat maliyetlendirilmesinin yapılması
 • ERP sisteminin yeniden yapılandırılması
 • E-Fatura ve E-Defter entegrasyonu
 • 3. Parti yazılımlarla entegre ara yüz yazılımı

Mali İşler ve Finansman

 • Detaylı maliyet verisi ve VUK esaslı muhasebe verisi
 • VUK verilerinin TFRS deftere otomatik kopyalanması, düzeltmelerin takibi, sabit kıymet takibi ve özel maliyet hesaplanması
 • Alacaklar, borçlar, sabit kıymet, proje maliyetlendirme, satın alma ve maliyet muhasebesi verilerinin tek defterde konsolide raporlanması
 • Yatırımların, proje ve iş bazında takip edilip, yap-sat maliyetlendirilmesinin yapılması
 • ERP sisteminin yeniden yapılandırılması
 • E-Fatura ve E-Defter entegrasyonu
 • 3. Parti yazılımlarla entegre ara yüz yazılımı
aktek erp pro lynk
aktek erp pro lynk

İK Süreçleri ve Performans Yönetimi

 • Organizasyonel şemanın resmi ve uyumu
 • Süreçlerin entegre yürütülmesi
 • Erişim ve yetki yönetimi
 • Kalitesizlik maliyeti analizi
 • Hızlı ve doğru raporlama
 • Çalışanların kişisel ve teknik yetkinliklerinin verimli analizi ve bunun işgücü planlamasına yansıtılabilmesi
 • Gruptaki farklı şirketlerin süreçlerinin tek bir çatı altında toplanabilmesi

Aktek ve Akdeniz Chemson

 • 17 bağımsız üretim tesisi ve 2 şirkete sahip üretim devi  Akdeniz Chemson’un yapısı tek bir teknolojik platform üzerinde birleştirildi.
 • Mevcut tüm süreçler ve uygulamalar Oracle EBS R12 üzerinde başarıyla konsolide edildi.
 • Üretim ve envanter yönetiminde, tüm çevre birimleri ile tek bir yapı üzerinden tam entegrasyon yapıldı.
 • E-dönüşüm entegrasyonları kısa sürede, başarıyla gerçekleştirildi.

Aktek ve Akdeniz Chemson

 • 17 bağımsız üretim tesisi ve 2 şirkete sahip üretim devi  Akdeniz Chemson’un yapısı tek bir teknolojik platform üzerinde birleştirildi.
 • Mevcut tüm süreçler ve uygulamalar Oracle EBS R12 üzerinde başarıyla konsolide edildi.
 • Üretim ve envanter yönetiminde, tüm çevre birimleri ile tek bir yapı üzerinden tam entegrasyon yapıldı.
 • E-dönüşüm entegrasyonları kısa sürede, başarıyla gerçekleştirildi.
aktek erp pro lynk