Ticari Sicil Belgesi

Ünvanı :

AKTEK BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kuruluş : 23.02.2007
Tescili Adres : İstanbul Esenler Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kamp. Teknoloji Gelş.Böl. D2 BL.
Merkez : İstanbul
Ticaret Sicil No : 616980
Mersis No : 9842747398919774
Vergi Dairesi ve No : Boğaziçi Kurumlar 124 021 54 64
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı : 1.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye Miktarı :

E – Şirket Bilgileri:

ISO 9001 Kalite Politikası Ek-A

1.000.000 TL

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/24114