Türkiye Bilişim ve İletişim Pazarı Harcamaları 2015’te 27 Milyar Doları Aşacak

Türkiye’deki kurumların gitgide artan bir hızla Büyük Veri, Bulut, Sosyal İş ve Mobilite gibi dönüşümsel teknolojileri benimsemeleriyle Türkiye toplam bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2015′te toplam 27 milyar doları aşması bekleniyor. IDC Türkiye’nin 2015 tahminlerine göre, tüketici segmenti donanım harcamalarındaki düşüş sebebiyle pazardaki toplam büyümenin yavaşlayarak yıllık %3.1 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor.


Microsoft’un ev sahipliğinde teknoloji şirketleri ve basın mensupları ile bir araya gelen IDC Türkiye yetkilileri, Microsoft Türkiye’nin üst düzey yöneticileri ile birlikte, Türkiye Bilişim ve İletişim teknolojileri sektörüne dair 2015 tahminlerini paylaştı. Büyük Veri, Bulut, Sosyal İş ve Mobilite gibi teknolojiler sayesinde Türkiye’de kurumların geçirdiği dönüşüme dikkat çeken IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, bu dönüşüm ile Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2015’te 27 milyar doları aşmasının beklendiğine işaret etti. Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz’ın da konuşma yaptığı etkinlikte Yılmaz, Türkiye’nin teknoloji tüketen bir ülke olmaktan çıkıp, teknoloji üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşümü için tüm gücüyle çalıştıklarını ifade etti.


Nevin Çizmecioğulları, 2015’te kurumların ve kullanıcıların hayatında daha fazla yer edecek olan mobiliteye dair şu tespitlerde bulundu: "2015’te çalışanlar tarafından şirket verilerine ve uygulamalarına uzaktan erişim için kullanılan kurumsal mobil cihazların sayısı artacak. Bu artış, BT ortamını değiştirmeye devam edecek ve şirketleri idari, güvenlik ve gizlilik açısından düzenlemeler getiren resmi mobil politikalar uygulamaya yöneltecek.” Çizmecioğulları konuşmasına şöyle devam etti: “Mobil uygulamalar, cihaz güvenliği ve mobil cihaz yönetimi uygulamalarında pazardaki farkındalığın artmasıyla daha hızlı benimsenme öngörüyoruz. Belli sektörlerde kapsamlı mobil strateji uygulamalarının bir parçası olarak mobil cihaz yönetimi, mobil kimlik ve erişim yönetimi tarafında büyük ölçekli yatırımlar bekliyoruz.


IDC 2015 Türkiye Bilişim ve İletişim Pazarı Tahminleri


1.2015 yılında Türkiye Bilişim ve İletişim pazar harcamaları büyümesi, tüketici donanım harcamalarındaki yavaşlama nedeniyle %3.1′e düşecek.

2.Servis sağlayıcılar tarafından veri merkezi alanında yatırımlar gerçekleşecek.

3. Üçüncü platformu kullanan sektörlerin ilk örnekleri dikkat çekecek ve benzer yatırımlara öncülük edecek.

4.Tüketici segmentindeki mobilite cihaz bakımından doyuma yaklaşacak, şirketler ise mobilitede daha üst seviye startejilere yönelecek.

5.Kısıtlı BT bütçeleri ve yatırımın geri dönüşünün hesaplanma zorluğu nedeniyle daha geniş kapsamlı büyük veri uygulamaları seçili proje örnekleriyle sınırlı kalacak.

6.Telekom şirketleri başlatılan yeni projeler ile akıllı şehir projelerinde önde gelen sağlayıcılar olmaya devam edecek.

7.2015 sonu ve 2016 yılı boyunca; iş kiritik, hyperscale sunucular Türkiye sunucu pazarında oyunu değiştirici bir rol oynuyor olacak.

8.SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) pazarı, veri merkezi ve mobil ağ yatırımlarıyla büyüyecek.

9.Türkiye’deki genel bulut harcamalarındaki büyümenin %70′i çokuluslu sağlayıcılar tarafından yönlendiriliyor olacak.

10.Kamu ve özel sektörde artan farkındalık ile yeni nesil tehdit koruma çözümlerine olan talep artacak.


Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad.No:151/1E, D2 Blok, Ofis No:1B-10 Esenler-İstanbul
© 2014 Aktek Bilgi İletişim tarafından. Tüm hakları saklıdır.